Archive for september, 2010

Puitakna tootmine

Aknad – puidu ettevalmistus

Maltspuidu kasutamisel püütakse saavutada näilist konkurentsieelist südapuidu ees materjali süvaimmutusega, mida südapuidu puhul pole kõrge vaigusisalduse tõttu mõtet teha (immutus on suuteline südapuitu tungima vaid u 2-3 mm sügavusele). Isegi töömahuka süvaimmutuse järel jääb maltspuidu maksumus südapuidu hinnale alla. Samuti pole süvaimmutus mingi imerohi, mis materjali valikul tehtud kompromissi tasa teeb. Müügiargumendina töötab süvaimmutus väheinformeeritud kliendi puhul aga hästi.

Puitakende puhul on erilise tähtsusega materjali töötlemine kõrgekvaliteediliste impregneerimis- ja kruntimisvahenditega, mis tagavad lõppviimistluses kasutatavate värvide ideaalse nakkuvuse. Kulude kokkuhoiu eesmärgil on aga mitmed aknatootjad
otsustanud eeltöötluse arvelt kokku hoida ning kandnud värvi otse puidule, mis sealt suure tõenäosusega peatselt maha koorub.

Tegemist on häbematusega, mis väärib senisest suuremat tähelepanu. Oleme viimasel ajal asendanud mitme vähem kui 10 aasta eest valminud eramu aknad ja seetõttu on mõnede aknatootjate säästunipid meile hästi teada.

Aknad- värvkate

Teatavasti on puit „elav” materjal, mis sõltuvalt ilmastikust kas kahaneb või paisub. Seetõttu on äärmiselt oluline puitaknad värvida spetsiaalsete, elastse struktuuriga kvaliteetsete aknavärvidega, mis oleksid suutelised puiduga kaasa mängima. Kuna need on tavalistest puiduvärvidest aga oluliselt kallimad, siis eelistavad paljud aknatootjad nende kasutamisest loobuda.

Tulemuseks on praguneva pealispinnaga aknad ja siinkohal pole tegemist üksnes kosmeetilise probleemiga. Nimelt pääseb niiskus kergesti puidu kallale, eriti aknaprofiilide liitekohtades, mis on muutustele kõige tundlikumad. Tulemuseks on inetud ja laguneva viimistlusega puitaknad, mille taastamine nõuab palju aega ja vaeva.

Aknad – vuugitäitematerjalid

Klientidele kvaliteetsete toodete asemel soodsat hinda müüvad aknatootjad eelistavad ka aknaraami ja -lengi liitvuugid jätta täitmata spetsiaalse elastse mastiksiga, mis sarnaselt elastsele värvkattele puiduga kaasa mängib. Kokkuhoid vuugimastiksi arvelt suurendab aga oluliselt vuukide pragunemise tõenäosust, mis võimaldab niiskusel vaevata värvikihi alla puitu kahjustama pääseda.

Suluse sulgemispunktide tihedus

Selleks, et aknaraam tihedalt aknalengi vastu sulguks, peab Saksa tüüpi (sissepoole avanevad aknad) puitakende puhul suluse sulgemispunktid ja hinged paigaldama vähemalt iga 800-1000 mm järel. Paraku kohtab üsna sageli aknaid, mille sulgemispunktide vahe on üle 1000 mm. Miks peavad sulused nii tihedalt paiknema? Nagu varem mainitud, on puit „elav” materjal ning seetõttu kaotavad aknad sulgemispunktide suure vahe puhul puidu „mängimisel” oma tiheduse.

Selle tulemusena peab toas normaalse temperatuuri hoidmiseks kas puid alla viskama või sooja juurde keerama. Ja nii talvest talve ainuüksi põhjusel, et aknatootja otsustas suluse pealt 100 krooni kokku hoida ja klient ei osanud sellele aknaid tellides tähelepanu pöörata.

Autor:

Kalesy aknad ja uksed

http://www.kalesy.ee/


Puitaken – millist valida?

Turul pakutakse väga erinevaid aknaid nagu plastikaknad, puitaknad, puit-alumiinium või alumiiniumaknad. Mida peaks akende valiku puhul arvestama?

Oma kodule aknaid valides on enamasti peamiseks kriteeriumiks hind. Üldjuhul kehtib põhimõte, et mida kallim on aken, seda kvaliteetsem ja vastupidavam see on. Soovitan akendesse investeerides silmas pidada ennekõike kahte olulist teemat, mis kokkuvõttes mõjutavad investeeringu tasuvust.

Soojapidavus
Maja soojakadude vähendamisel on oluline osa hea soojapidavusega aknal. Mina soovitan täna akent valides vaadata kogu akna U-arvu, mitte ainult klaaspaketi U -arvu.  Hea soojapidava akna (koos raamiga) U-arv võiks olla 1 W/m2K lähedal, ideaalis ka alla selle. Selliste näitajate saamiseks on täna aknatootjad kasutusse võtnud 3 või  isega 4 klaasiga klaaspaketid.  Täna Eestis kehtivate normide järgi on lubatud akna U-arvuks 2,1 W/m2K. Tuleks arvestada, et soojapidavam aken on umbes 30% kallim, kuid tasub ennast ära umbes 8 aastaga, tänu väiksematele küttearvetele.

Hooldamine
Akna valikut tehes peaks vaatama ka aknaga seotud hooldus ja parandustöid. Näiteks lihtne aknapesugi on väga erinev nn. saksa tüüpi või näiteks soome tüüpi akende puhul. Soome tüüpi akendel  on lahtikäiv raam ja pestavaid klaaspindasid ja aknaraamide pindasid on poole rohkem. Puitraamid vajavad aja jooksul korduvat värvimist ja korrastamist. Seevastu näiteks puit-alumiiniumakende puhul on tänu välja jäävale vastupidavale alumiiniumkattele hilisemaid hooldustöid vaja teha vähem.

Avatavate akende puhul on soovitav iga aasta õlitada tihendeid ja vajadusel aknaid reguleerida. Seetõttu tuleks alati vaadata, kas on otstarbekas kõik aknad teha avatavana. Lisaks hooldamisele on ka avatava ja mitteavatava akna hinnavahe väga suur.

Autor:

www.majaehitaja.ee


 • Vajad abi?

  Nimi*

  Email*

  Küsimus?

 • Rovel Grupp on saanud toetust Leader meetmest freespingi ostuks Rovel Grupp on saanud toetust Leader meetmest freespingi ostuks

  Leader-meetmest saadud projektitoetused:

  Projekti nimi: Viilhalli ehitamine Rovel Grupp OÜ tegevuse laiendamiseks
  Projekti eesmärk: Valmib juurdeehitus Rovel Grupp OÜ tootmishoonele (viilhall), mida kasutatakse laopinnana ning CNC pingi paigaldamiseks.
  Toetuse summa: 38 655,96 eurot

  Projekti nimi: Freespingi soetamine ettevõttele OÜ Rovel Grupp
  Projekti eesmärk: Soetada ettevõttele uus puidutöötlemisseade.
  Toetuse summa: 5 082 eurot
 • Copyright © 1996-2010 Puituksed, -aknad ja trepid. All rights reserved.
  | Rovel-Grupp