Meie puittrepid on valmistatud kvaliteetsest tüve materjalist. Tüve materjal on omadustelt tugev ja kõrge kulumiskindlusega. Samuti kasutame treppidel tapisüsteemi, mis tagab eriti tugeva ja kindla trepi struktuuri. Trepi ja käsipuu detailid kinnitatakse kruvidega – see tagab trepi hõlbsa teisaldamise võimaluse.

Viimistlusmaterjalideks kasutame Tikkurila lakke ja õlisid, mis on väga hea kulumiskindlusega.

Enne trepi kavandamist on hea teada, miliseid trepi lahendusi võiks kaaluda.

  • Kõige lihtsam on ehitada ühemarsilist sirget treppi. Kuid selline trepp vajab kindlasti palju ruumi ja on seetõttu raskesti sobitatav.
  • Keerukuselt järgmine variant on vaheplatvormiga kahemarsiline trepp. Selline trepp on suhteliselt lihtne ehitada ja on mugav sobitada olemasolevasse hoonesse.
  • Trepile kulutatava pinna vähendamiseks on hea kavandada trepp keerusastmetega.
  • Enim levinud oma otstarbekuse ja ruumipaigutuse hea suhte pärast on ühe pöördega ja keerusastmetega trepp – L-kujuline trepp,  mis mahub vahelaetalade vahelt läbi, kui nende vahe on ~90 cm.
  • Kõige vähem võtab ruumi keerdtrepp. Tuleb aga arvestada, et vähemalt üks läbilõigatud laetala tuleb vekseldada. Keerusastmetega trepi astme laius keskel peab olema võrdne astme laiusega sirgel osal ja keerusastme kitsam ots peaks olema vähemalt 10 cm lai.